Szkło powiększające

Polityka Prywatności

Niniejsza strona nie korzysta z ciasteczek, skryptów analitycznych ani jakichkolwiek innych technologi pobierających i/lub przetwarzających dane. Ma ona jedynie charakter informacyjny.

Kontaktując się z nami za pomocą poczty elektronicznej wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do udzielenia przez nas odpowiedzi, takich jak np. Twój adres email czy inne wskazane przez Ciebie formy kontaktu.

Dostęp do tych danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy kancelarii, w zakresie nie większym niż niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość bądź wykonania zleconej przez Ciebie czynności notarialnej.

Masz prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Administratorem danych osobowych jest: Kancelaria Notarialna Władysław Duduś, Rynek 5, 58-100 Świdnica.

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@notariusz-dudus.pl

Wróć do strony głównej